AK INITÉ DYASPORA AYISYEN-AN

Jodi a 15 Janvyé 2011, Kowalisyon Oganizasyon Dyaspora Ayisyen(KODH) avèk lòt dirijan nan kominoté-a désidé travay ansanm nan objektif pou pran mezi ki kapab kreyé inité Ayisyen nan dyaspora-a

Déklarasyon

Nou menm ayisyen kap viv an deyo peyi a nou reyini jodi a nan lakou Orlando nan Florid nan yon kad natirèl, nan wikenn istorik sa a ki make premye anivèsè tranbleman de tè ki te devaste peyi Dayiti e ki te mete peyi sa a a jenou kote plis pase 300,000 frè nou ayisyen te mouri e kote gen anpil lòt ki viktim nan yon sans ou yon lòt

-Lè nou konsidere tout trajedi, tout soufrans peyi a ap andire pandan lontan. Lè nou pran an kon-siderasyon tout troublay politik ki kontinye ap brase bil peyi a,

-Lè nou konsidere ke enmi peyi Dayiti ap pran avantaj de sitiasyon malouk kap toumante peyi a,

-Lè nou konsidere ke divizyon nan mitan ayisyen se sa ki anpeche nou fè tèt ansanm pou nou ka rekonstwi e refè ti peyi nou Ayiti, Nou deside jodi a devan tout moun ki la ki gen chans asiste a evenman sa a mete de kote tout divèjans yon fason pou nou ka leve ansanm tout gwo defi ki prezante devan peyi nou.Jodi a, nou pran angajman pou nou toujou ini nou e nou pral mete de kote enterè pèsonèl pou nou ka travay pou tout pèp ayisyen an . Pandan ke nap sonje tranbleman de tè malouk 12 janvye 2010 la, Ak Inite sa a li ratifye jodi a nan non pitit nou yo e pitit pitit nou yo e nan memwa zansèt nou yo, espesyalman, Se yon moman pou nou sonje pawòl Toussaint Louverture ki te dekalre ke rasin nou ayisyen menm lè yo fin rache yap repouse paske yo fon nan tè epi yo anpil. Nou vle tout moun konnen ke nou se jenerasyon ki

ap fouye fondasyon pou yon lòt anvironman kote ke nou menm Ayisyen nou pap

santi nou pou kont nou ankò. Nou pral konsakre vi nou pou nou goumen e menm mouri si nesesè yon fason pou nou ka pwoteje angajman ke nou pran jodi-a nan Ak Inite sa a.

Linite ou lawonte

ke tout inivè a ak tout enmi nou yo rekonèt e tande vwa tout Ayisyen ki deside mete tèt yo ansanm jodi a.

Siyen

nan lakou Orlando, USA, jodi 15 Janvye 2011, De san sèt Lane depi Lendepandans

Want to join with us?